Бетоны хагарал, цуурал зэрэг эвдрэлүүд нь барилгын хийцэд ноцтой асуудал үүсгэдэг бөгөөд барилгын гоо зүй, бат бөх чанарыг илэрхийдэг.  Энэхүү цуурал нь бүтцийн шинж чанарт сөргөөр нөлөөлдөг. Цуурал нь хаана ч үүсэх боломжтой бөгөөд ихэвчлэн хана,  дам нуруу, багана, хавтангийн хэсэгт үүсдэг нь дизайны хувьд тооцоолоогүй эрсдэл болдог.

Цуурал нь ерөнхийдөө бүтцийн гадаргуу дээр илүү их гарч ирдэг бөгөөд нарийхан, уртассан байдаг ба нүх нь ойролцоогоор 0,5 мм-ээс бага байдаг. Заримдаа нүдэнд  ч харагдахааргүй жижиг цуурал үүссэн байдаг. Эдгээр нь бүтцийн хувьд асуудал үүсгэдэггүй ч илүү ноцтой үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм. Цуурлыг уртасах, томрох эсвэл тогтвортой хэвээр байх эсэхийг анхаарах нь чухал. Учир нь ан цав үүсэх эхний  үе шат байж болзошгүй юм.

Яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол дараагийн үе шат буюу хагарал нь 0,5-1,5 мм-ийн гүнтэй нүх болон томрох эрсдэлтэй бөгөөд энэ  нь цуурлаас илүү аюултай. Нэг үгээр хэлбэл бүтцийн хагарал  нь тухайн хэсгийн аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүй гэсэн үг юм.

Хагархай нь 1,5 мм-ээс гүн бол тод харагддаг. Ийм хэмжээтэй бол агаар, ус тухайн хэсэгт нэвтэрсэн байдаг ба нэн даруй анхаарал тавих ёстой юм. Тэдгээр нь арматурын зэврэлт эсвэл материалд химийн урвал үүсгэх магадлалтай юм. Үүний шалтгааныг судлахгүйгээр тэдгээрийг зүгээр л битүүлж болохгүй бөгөөд үүссэн  шалтгааныг тодруулах хэрэгтэй.

Гарлын гол шалтгаанууд:

  1. Төлөвлөөгүй бүтцийн үнэ  цэнийн бууралт:  Тооцоо муу хийгдсэн, хэт ачаалал өгсөн зэргээс шалтгаална.
  2. Барилга баригдах  үед суурийг хэрхэн хийснээс хамааран барилгын нэг хэсэг нь нөгөөгөөсөө илүү суулт өгөх тохиолдолд техникийн талбарт дифференциал хэлмэгдүүлэлт гэж нэрлэдэг хагарал үүсгэж болно.
  3. Тулгуурыг эрт авсны улмаас: Барилгын үе шатанд бүтцийн тулгуур бэхжүүлэлтийн хэсгүүдийг авахаас өмнө хамгийн бага эсэргүүцэлтэй болтол хүлээх шаардлагатай: Ж: хавтан болон дам нурууг дор хаяж 28 хоног дэмжиж өгөх ёстой.
  4. Дулааны тэлэлт: Өдөрт барилгын  зарим хэсэг наранд бага хэмжээгээр өртдөг тул бусад хэсгүүдтэй харьцуулахад илүү нарийсах, сунах явдал нь хагарлын шалтгаан болдог.
  5. Материалын агшилт: Энэ нь давхрууд, хавтан, тулгуур, дам нуруу гм бетонон хэсгүүдэд чийг алдах явдал юм. Ж: Хатаах үеийн будаг, цементийн нарийсал, цементийн хэт их химийн урвал хүлээж авах үед хавтангуудад чийг алдалт үүсдэг ба ингэснээр барилгын эд ангиудын хэмжээ багасч хагарал үүсдэг.
  6. Чичиргээ: Гудамж, цахилгаан шат, ойролцоох барилга байгууламж, метроны хэт их ачаалал зэргээс шалтгаалан үүсэх доргилт.
  7. Бүтээгдэхүүний найрлага дахь орц, хэрэглээний алдаанууд:  Барилгыг бүрдүүлж буй янз бүрийн материалд тохирсон бетоны шаардлагыг маш сайн хэмжсэн байх ёстой бөгөөд энэ нь хүлээгдэж буй ачааллыг тэсвэрлэх үндсэн суурь юм. их эсвэл бага хэмжээний устай зуурмаг, ашиглалтын хугацаа өнгөрсний дараа ашиглагдах нь хананы гадаргуу дээр олон тооны хагарал үүсгэж болзошгүй.

(418 эх сурвалж: archdaily.com)